Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน  นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดย นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เป็นประธานเปิดพิธี  และให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3378922
Untitled Document