Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563กำหนดการรับสมัคร การทดสอบ และการรายงานตัว
 
 
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี
 รับสมัคร ณ ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 มีนาคม 2563
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2563
ประกาศผลทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ/
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
16 มีนาคม 2563
รับรายงานตัว/ขึ้นทะเบียน นศ. รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 เมษายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 11 พฤษภาคม 2563
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 12 พฤษภาคม 2563
 ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444770
Untitled Document