Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตร
 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      รวมทั้งสิ้น  1,095   คน

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      รวมทั้งสิ้น  1,240   คน

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3061452
Untitled Document