Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตร
 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      รวมทั้งสิ้น  1,095   คน

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      รวมทั้งสิ้น  1,240   คน

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444776
Untitled Document