Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

กำหนดการเปิดสอนรอบที่ 1 
                                   
                                      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2563

กำหนดการเปิดสอนรอบที่ 2 
                                   
                                      ในวันที่ 18  มีนาคม - 24  มีนาคม 2563


ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444726
Untitled Document