Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  โครงการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาวันที่ 1 มีนาคม 2563
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้  ก้าวทันภาษีกับนักบัญชียุคใหม่ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี แผนกวิชาการบัญชี)  ณ ห้องมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3445776
Untitled Document