Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะสู่การปฏิบัติฯในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
           gallery  
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444728
Untitled Document