Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ขอแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3258317
Untitled Document