Untitled Document

  ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

DISC 1

     -  เรื่อง ไม่มีวัน...หมดอายุ

     -  เรื่อง  เฟส 1 ตึก 13

     -  เรื่อง  ขอเสียงหน่อย

     -  เรื่อง  ตะบันไฟ

     -  เรื่อง  โจร-กรรมDISC 2

     -  เรื่อง  เภ-สัตย์

     -  เรื่อง  โฉด...เลว...ดี

     -  เรื่อง  ติดชัวร์...ติดชั่ว

     -  เรื่อง  กรรม-ติด-ล้อ

     -  เรื่อง  ต้นกล้า ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2332543
Untitled Document