Untitled Document

  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตามประเภทต่างๆ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2109746
Untitled Document