Untitled Document

  ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ ของผู้เรียน


ผลงานวิจัย-นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-และโครงการ-ของผู้เรียน-ประจำปีการศึกษา-2559

แบบขออนุมัติโครงการ

ผลงานวิจัย-นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-และโครงการ-ของผู้เรียน-ประจำปีการศึกษา-2559

ผลงานวิจัย-นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-และโครงการ-ของผู้เรียน-ปวช.3-ประจำปีการศึกษา-2559

ระกาศข้อกำหนดกติกา สุดยอกนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1642301
Untitled Document