Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  โหลดเอกสารงานครูที่ปรึกษา
รายการเอกสารของงานครูที่ปรึกษา


1.  รายงานการเยี่ยมบ้านครูที่ปรึกษา

2.  คู่มือ ครูที่ปรึกษา 1/2559ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3445763
Untitled Document