Untitled Document

  แข่งทักษะ ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดและเกณฑ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับ สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ
ประจำปีการศึกษา  2558 - 2559


 
โหลดรายละเอียดการแข่ง แบบชุด

1. คหกรรม อุตสาหกรรม เทคโนฯ

2. พณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ เกณฑ์การแข่งขันทักษะโหลดเอกสารแบบแยกหน่วย

ประเภท 
คหกรรม อุตสาหกรรม เทคโนฯ

หน้าปก คำนำ สารบัญ คหกรรม                                                           ประเภท คหกรรม อุตสาหกรรม เทคโนฯ
 ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1642300
Untitled Document