Untitled Document

  ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปี2560
โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนครราชสีมา
วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2560          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2043770
Untitled Document