Untitled Document

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขาการประกอบอาหารไทยโบราณ 
ระดับชั้น ปวช.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 
วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ระดับชาติครั้งที่26สาขาวิชาและโภชนาการ ทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด
 Thai Set Menu ระดับ ปวส.แข่ง  Cosmopolitan 
ณ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2043771
Untitled Document