Untitled Document
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา "วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ
อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ ประกาศจากงานวัดผล
ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คู่มือการเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชนะเลิศการแข่งขันประกอบอาหารไทยแบบชุด


เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017
ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน


จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2559


Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
1642324
Untitled Document