Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561

  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน

  โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

  กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล

  กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560

  การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560

  Recycle Fashion Designer 2017

  ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป

  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

  วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560

  สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

  ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

  เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559

Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2076297
Untitled Document