Nakhonratchasima Vocational College Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

  โครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานคคราชสีมาร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘

  ข้อกำหนดและประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561

  รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษ แผนกการโรงแรมและบริการ

  ประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุ ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย

  ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและบริการ "โครงการอาชีวะสู่ชุมชุน"

  อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PL

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน ภาษาต่างประเทศ

  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

  ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำ รัชการที่ 10 และต้นสาธร ต้นไม้พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา

  ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ ถวายสัตย์ปฏิญาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชพน. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

  Professional Learning Community ( PLC)

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2561

  การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560

  ศึกษาดูงาน ผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2560

Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2136485
Untitled Document