Untitled Document

  นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 25608 พฤศจิกายน 2560 เวลา07.40น.ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมแสดงความยินดีกับนายยศกร พาจะโปะ นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา          gallery  
Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2328181
Untitled Document