177596
kruprom
100165
previous arrow
next arrow

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้าย ศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (Trade Learning Center) และพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ

กิจกรรมวิทยาลัย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้าย ศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (Trade Learning Center) และพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
272 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242001

โทรสาร 044-242001 ต่อ 333