mainpage2
mainpage2
previous arrow
next arrow

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3, และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง
ตั้งแต่วันที่ 27มิ.ย - 1 ก.ค 2565

งานอาคารสถานที่

แบบคำร้องออนไลน์ สำหรับ (แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ , แจ้งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ , แจ้งยืมครุภัณฑ์ , แจ้งติดตั้งป้ายไวนิล)

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3, และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง
ตั้งแต่วันที่ 27มิ.ย - 1 ก.ค 2565

ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
272 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 242 001

โทรสาร : 044 242 001 ต่อ 333