สอนวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ในงาน การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย