เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์ นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย และนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บันทึกข้อมูลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid 19 (เข็มที่2) ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ korat hall ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา