วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกลุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่คณะครู และนักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 แผนกวิชาการจัดการ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บันทึกข้อมูลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid 19 (เข็มที่2) ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา