บุคลากร แผนกวิชาสถานพยาบาล

นางสมพร ราตรี
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาลัย จินากูล
ครู

นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง
ครูพิเศษสอน