นางสมพร ราตรี

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรมย์วินท์ วัดถัง

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูพิเศษสอน