พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป้นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปารเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว