เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่ม) และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาสิชีราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”