พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาสิชีราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา