บุคลากร แผนกวิชาสถานพยาบาล

นางสาวมาลัย จินากูล
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู

นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง
ครูพิเศษสอน