Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ฟอร์มโครงการสอน1-59 และรายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนจัดการเรียนรู้โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

ฟอร์มโครงการสอน1-59

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้แผนจัดการเรียนรู้ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document