Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  งบประมาณประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


รายละเอียด งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2562

งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2561


งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2560

งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2559

งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2558ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document